Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány

Röviden:

Az alapítvány célja a kultúrák közti párbeszéd elősegítése dokumentumfilmek segítségével.

cropped-palantir_logo01-1.jpgHosszabban:

A Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány célja a dokumentumfilm társadalmi hasznosításának növelése, a kultúrák sokszínűségének bemutatása:
– alternatív filmterjesztési stratégiák kidolgozása és megvalósítása,
– szakmai rendezvények szervezése,
– filmművészeti kiadványok publikálása,
– adatbázis-kezelés és adatszolgáltatás,
– archiválás,
– oktatás,
– fiatal tehetségek gondozása,
– filmgyártás.

2008-2018 között üzemeltettük és fejlesztettük a DocuArt Filmművészeti Központot. Falai között működött a mintegy 2100 filmet számláló dokumentumfilm gyűjteményünk, amelynek darabjai a videókönyvtárban tekinthetők meg és 55 néző befogadására alkalmas vetítőtermünk, amely szakmai rendezvényeknek, dokumentumfilm-vetítéseknek adott otthont. A DocuArt közösségi térként működött: igyekezett egybefogni, integrálni minden olyan kezdeményezést, amely a dokumentumfilm-készítést és terjesztést szolgálja. Alapítványunk jelenleg azon dolgozik, hogy azonos funkciókkal, új helyet találjon a DocuArt számára.

Folyamatos munkát jelent számunkra a filmklubok szervezése. Az alapítvány nagyszabású filmes eseményeket hozott létre: Dialektus – Európai dokumentum- és antropológiai filmfesztivál, Bokréta és biciklilánc néprajzi filmfesztivál, Szegénység arcai és az Önkéntesség arcai filmfesztiválok.

Alapítványunk 2014 óta látja el az Anna Lindh Foundation magyarországi hálózatának vezetői szerepét.

Az alapítvány tartja fenn az Idegenek a kertemben filmgyűjteményt, amely bevándorlók integrációjával foglalkozó európai dokumentumfilmek jogszerű és ingyenes hozzáférhetőségét biztosítja oktatási és kulturális célra. A filmek használatát módszertani kézikönyv támogatja.

Projektjeink a társadalmi tudatosság növelését, a véleményformálás szükségességét és felelősségét népszerűsítik a dokumentumfilm segítségével.

cropped-palantir_logo01-1.jpgMég hosszabban:

Mi az a Palantír? Tolkien teremtette világokból kölcsönöztük nevünket: a Palantírok „látókövek” voltak, oly különleges képességgel, hogy távoli helyek, események képeit hozták közel azok számára, akiknek hatalmuk és erejük volt arra, hogy belenézzenek. Hatalmuk és erejük, elsősorban önmaguk felett. A név, az elfeledett Númenor nyelvén ennyit tesz: „távolba nézni”. Vagyis „televízor” – a szintén lassan ködbe vesző rómaiak nyelvén.

Adós maradnék, ha nem fejteném meg szervezetünk nevének további részeit is. A vizuális antropológia, bár elsőre nagyon tudományosan hangzik, valójában egy kreatív, elemző és gyakran aktív, interaktív álláspontot foglal el a társadalomkutatás és a vizuális művészetek határterületén. Egyrészről belülről igyekszik megérteni az egyes emberi közösségek képi kódrendszerét, másrészről a kulturális sajátosságok képi interpretációjának lehetőségeivel kísérletezik. A képeken keresztül olyan kapcsolatot próbál teremteni az Ők és a Mi, vagyis a megfigyeltek és a megfigyelők között, ahol a szerepek fölcserélhetők. Mások ábrázatában saját imidzsünket (!) ismerjük fel.
Nomen est omen.

Hiszünk a „mozivarázsban”, filmeket készítünk és filmeket vetítünk. Érdeklődésünk elsősorban a dokumentumfilmek felé fordul. Úgy gondoljuk, hogy a valóság mindennél izgalmasabb lehet, ha elbeszélői nem sajátítják azt ki, és nem vonulnak hűvös távolságtartással valamely külső nézőpontba, hanem saját személyes élményeiket, a résztvevő megfigyelésből származó tapasztalataikat osztják meg velünk, megengedve azt is, hogy félreértéseiket félreértsük. Tömören ez volna az antropológiai film meghatározása.

Egészében azt gondoljuk, az egyéni filmnézéssel szemben a mozi- vagy klubszerű filmvetítés kivételes, közösségi tevékenység, rítus, amely nap mint nap aktualizálhatja azt a gondolatot, hogy mégiscsak egy törzs vagyunk, van miről beszélnünk!

Hisszük, hogy az antropológia, az antropológiai film feladata nem csak az interpretáció, hanem a kétirányú közvetítés, a kultúrák, vallási felekezetek, etnikai csoportok, egyáltalán az eltérő identitású közösségek közti kommunikáció kezdeményezése, elemzése és elmélyítése.

MentésVissza