Lavička – PAD – a Vertigo Szlovák Színház előadása május 30-án.

A Vertigo Szlovák Színház népszerű előadása, most magyar felirattal. Két magányos ember vidám – szomorú találkozása.

Predstavenie Slovenského divadla Vertigo. Divadelná hra Alexandra Geľmana. Osamelosť, hľadanie a nájdenie (?) lásky. Humor – i vety na zamyslenie. Pre tých, ktorí nevedia po slovensky a sú na nás zvedaví, s maďarskými titulkami.

DocuArt mozi, 2017. május 30. kedd, 19 óraVissza